Forsiden

Høringssvar fra Trine Falch

Dato: 02.10.2019

Hei. Jeg har alltid vært veldig glad i Frøya, selv om jeg bor i Trondheim. Min mor og far kommer fra nærliggende øyer og jeg elsker den unike kystnaturen. Jeg oppsøkte Frøya i ens ærend for å kunne se med egne øyne hvordan utbygningen påvirket landskapet. På bilturen hjem til Trondheim gråt jeg. Jeg trodde at jeg hadde vært forberedt, men ødeleggelsene var så mye mere massive enn det på forhånd var mulig å se for seg. De hadde sprengt seg innover det i mine øyne verneverdige landskapet og myr etter myr hadde så respektløst blitt pløyd opp. Hvor ble det av regjeringens myrvern? Man kan bare tenke seg til hvilke enorme mengder CO2 og Metan som hadde blitt frigitt fra de ødelagte og drenerte myrene. Og hva med fremtiden for fuglene og insektene? Er ikke artsmangfoldet lenger viktig å ta vare på? Over 100 havørn har jo blitt drept av vindturbinene på naboøya Smøla- ja tot. minst 500 forskjellige fugler bl. annet to kongeørn. Jeg finner rett og slett ikke ord som godt nok beskriver den irreversible raseringen. Og hvorfor sette alt på spill uten nok forskning på bl. støy, lavfrekvent støy, skyggekast- og den store mengden mikroplast (og avisningsmiddel) som løsner av rotorbladene og går rett inn i næringskjeden? Vær så snill å stans utbygningen på dyrebare Frøya!