Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 272318

Dato: 30.09.2019

Jeg ønsker ikke at vindmøller skal ødelegge norsk natur.