Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 488810

Dato: 02.10.2019

Vil absolutt ikke ha vindmøller. I første omgang for å få mer grønn energi bør eksisterende vannkraftverk vurderes utbedret.