Forsiden

Høringssvar fra Arnhild Thorseth, medlem i Besteforeldrenes Klimaaksjon

Dato: 26.09.2019

VINDINDUSTRI - DETTE ER SAKEN:...

- NATUR omfatter både land og hav og vi har ansvar for å ta vare på begge deler. Fortsetter vi å øke forbruket og bygge ned naturen, ødelegger vi livsgrunnlaget vårt.

- 71 % AV BEFOLKNINGEN ER MOT vindindustri i norsk natur

- TAP AV NATUR er en like stor trussel som klimaendringene

- NORGE TRENGER IKKE VINDINDUSTRI: Oppgradering av eksisterende vannkraft vil gi mer energi enn all planlagt vindkraft - med minimale naturinngrep:


- VINDINDUSTRI HAR STORE NEGATIVE KONSEKVENSER for natur, dyreliv og folkehelse, både i Norge og i land hvor turbiner lages og skrotes - - fugledød !

- OPPRINNELSESGARANTIER - et gigantisk pengebedrag:

- HVEM FJERNER TURBINENE etter 15-20 år?

- INFRALYD: Vindturbiner lager lavfrekvent støy som er meget farlig for mennesker og dyr:


LES MER I NASJONAL GRUPPE MOT VINDINDUSTRI:

www.facebook.com/groups/vindkraftutbygging

Vi får aldri naturen tilbake!

Vennlig hilsen Arnhild Thorseth