Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 199434

Dato: 29.09.2019

Nei til vindkraft - bygg heller ut mer vannkraft og moderniser eksisterende vannkraft-anlegg.