Forsiden

Høringssvar fra Nina Arntsen

Dato: 27.09.2019

  1. Jeg ønsker å få stoppet utbyggingen av vindmøller på norsk jord. Ikke har vi bruk for strømmen og den unike og fantastiske naturen vi har må få fortsette og være natulig fremover. Vi lever i et land som er så vakert og enestående på mange måtet og jeg mener vindmøller ikke hører hjemme på norsk jord.