Forsiden

Høringssvar fra Tone Larsen

Dato: 28.04.2019

Hva holder dere på med...??? 😡😡😡😡😡😡 Dette må stoppes! Det norske folk ønsker ikke rasering av vår natur! Dere selger vårt arvegods og gjør uopprettelig skade for ALL fremtid. Nåværende og ikke minst kommende generasjoner, dyre - og fugleliv vil lide stort av dette.

Og hva skjer når vindturbinene om en 20-25 år er for gamle Og må skiftes ut, hvor skal dette avfallet lagres...? I Tyskland og Danmark er man nå begynt å stoppe denne galskapen og bygger ned og stopper fremtidige vindturbiner og store industriområder i sin natur... Norge med sine fjell og fjorder er kjærkomne turistattraksjoner. Det kan det fort bli en slutt på.

Norges topografi er ikke rett sted å opprette slike massive industriområder i. Fra Preikestolen i Rogaland vil det bli utsikt til vindturbiner og industriområdet, bla det som planlegges på Gilja. Hele Sandnes og Bjerkreim vil bli berørt av de industriområdene som er igang med å rasere naturen og turområdene våre, samt de nye som planlegges der. Dette er GALSKAP satt i verk av folk som ikke har tatt konsekvensene dette har, på alvor.

Det er ingen skam å snu!