Forsiden

Høringssvar fra Kristin Rosenberg

Dato: 30.09.2019

Vindkraftindustri i urørt natur fører til permanente ødeleggelser av natur og habitat for mange arter. Og Norge trenger ikke denne vindkraften. Vi ville fått betydelig mer kraft disponibelt dersom vi oppgraderte og moderniserte eksisterende vannkraftverk. Å eksportere kraftoverskudd gjennom de kablene som er lagt, fører dessuten bare til berikelse for noen få mennesker og selskaper, og økte kraftpriser for norske forbrukere og norsk industri. Da sager Norge over den greina vi sitter på, idet tilgang på rimelig energi er et helt sentralt konkurransefortrinn. Det vi kan eksportere av fornybar energi utgjør dessuten en svært liten del av f.eks. EUs energibehov. I tillegg kommer et betydelig avfallsproblem pga rotorbladene korte levetid. Vindkraftverk er helt forkastelig miljøpolitikk og industripolitikk.