Forsiden

Høringssvar fra Håkon Rønneberg

Dato: 03.05.2019

Jo mer en leser om vindkraftverk og vindmøller fra inn- og utland og om konsekvensene som følger i vindkraftindustriens fotspor, er det ingenting annet å si enn at dette er helt forkastelig og skulle aldri blitt satt igang i utgangspunktet.

Problemet er desverre at miljø har blitt "business" og det handler til syvende og sist om å tjene penger i miljøets navn og ikke om å redde det.

I en tid hvor man er bekymret for et stadig synkende antall insekter og om menneskets negative påvirkning på dyreliv, natur og klima så velger man altså å ødelegge mer natur og forstyrre dyreliv i all overskuelig fremtid for å redde et klima naturen fint kan hjelpe oss med om den får være i fred. I tillegg kommer også de negative konsekvensene for mennesker rundt. Infralyd etc..

Ønsker man å redde miljøet er det mange andre ting å ta tak i før man bygger vindkraftverk.

Vindkraftindustrien og en del av politikerene/departement fremstår som arrogante, kyniske og lite villige til å lytte til en stadig økende motstand mot vindkraft.

Som flere kloke hoder har sagt: Mennesket trenger naturen. Naturen trenger ikke mennesker.

Nei til vindkraftverk!