Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 431422

Dato: 01.10.2019

Det er galskap å stimulere til miljøvennlig omstilling ved å ødelegge naturen vår. Stopp utbygging av vindkraft på land!