Forsiden

Høringssvar fra Aud Hjartholm og Arne Hjartholm

Dato: 01.10.2019

Nei til Vindkraft !

- NATUR omfatter både land og hav og vi har ansvar for å ta vare på begge deler. Fortsetter vi å øke forbruket og bygge ned naturen, ødelegger vi livsgrunnlaget vårt.

- 71 % AV BEFOLKNINGEN ER MOT vindindustri i norsk natur!

- TAP AV NATUR er en like stor trussel som klimaendringene!

- NORGE TRENGER IKKE VINDINDUSTRI: Oppgradering av eksisterende vannkraft vil gi mer energi enn all planlagt vindkraft - med minimale naturinngrep.


- VINDINDUSTRI HAR STORE NEGATIVE KONSEKVENSER for natur, dyreliv og folkehelse, både i Norge og i land hvor turbiner lages og skrotes.

- HVEM FJERNER TURBINENE etter 15-20 år?

- INFRALYD: Vindturbiner lager lavfrekvent støy som er meget farlig for mennesker og dyr.
Å få stoppa vindindustrien sine planer i det norske landskapet betyr mykje for svært mange etterkvart. Håper dere tar dette med dere og legger vekk alle videre planer om vindkraft.

Vi får aldri naturen tilbake!

Vennlig hilsen Aud og Arne Hjartholm