Høringssvar fra Unni Underdal

Dato: 01.10.2019

Stopp utbygging av vindkraft på land. Det er eit svik mot jordkloden, artsmangfaldet og komande generasjonar!

Utbygginga er distriktsfiendlig og unødvendig. Konsekvensene er ødeleggende for naturen vår. Vestens overdrevne energiforbruk må reduserast, ikkje leggast til rette for å auke! Stopp no!

Med helsing Unni Underdal