Forsiden

Høringssvar fra Annlaug Lilleeng

Dato: 30.09.2019

Jeg ønsker ikke utbygging i nordre Hedmark. Her er et viktig område for mange parter, som mister sin verdi dersom utbygging av vindkraft skjer. Ville dyr og fugler har behov for dette området, det samme med innbyggere her som bruker det som utmarksbeite, rekrasjonsområde og jakt/fiske. Området vil miste sin verdi, og bli uopprettelig skadet. Vi trenger ikke mer vindkraft, men vi trenger vår villmark og utmark til dyr og fugler! Jeg sier NEI til utbygging av vindkraft i området Tolga Østfjell/Rendalen og ønsker heller IKKE utbygging av vindkraft i resten av Norge.