Høringssvar fra Aud og Kaare Finbak

Dato: 28.09.2019

Vi er sterkt uenige i NVEs anbefaling om å åpne det utpekte området i Rogaland og Vest-Agder – det området som Lindåsen hyttefelt ligger i inkludert – for vindkraftutbygging. I det vedlagte dokumentet går vi gjennom de viktigste grunnene til dette.

Vedlegg