Forsiden

Høringssvar fra Pernille Dahl Johnsen

Dato: 19.09.2019

Befolkningen har blitt først bak lyset når det gjelder vindkraft.

-Vi trodde det var miljøvennlig, men de omfattende og langtidsvirkende skadene på naturen og dyrelivet kom aldri godt nok frem

-Energien de produserer er mye mer ustabil enn vi ble fortalt, og de er dessuten mer energikrevende enn vi ble fortalt

-lokalbefolkningen sitter igjen med mye mindre økomonis gevinst enn de ble forespeilet

-vindkraftbaroner fra andre land beriker seg på vår natur

Hele prosjektet er en skam, og må avsluttes sporenstreks. Jeg vil på det mest innstendige be politikerne om å være seg sitt ansvar mer bevisst i fremtiden, slik at dere tar dere tid til å faktisk sette dere inn i ting for dere tar beslutninger som får store konsekvenser både for samtiden og fremtiden. Ellers har dere ingen rett til å sitte på den makten dere har.

Dere er folkets tjenere, ikke folkets herskere. Har dere dette grunnperspektivet klart nok for dere, egentlig, innerst inne?

Pernille Dahl Johnsen