Forsiden

Høringssvar fra Tommy Skjønhaug

Dato: 27.09.2019

Dette vil stort sett kun gagne utenlndske investorer. Det eneste det vil gjøre for Norge er å rasere naturen og øke strømprisene.

NEI til vindkraft!