Forsiden

Høringssvar fra Beate Giæver Tande

Dato: 01.10.2019

Jeg er fortvilt over tapet av natur og leveområder for fugler og dyr. Uberørt natur er uerststtelig. Vi må gå ned i forbruk og rehabilitere eks vamnkraft i stedet for å bygge ut vindkraft på land. Jeg har store forhåpninget til havvind.