Forsiden

Høringssvar fra Borgar Tessem

Dato: 26.04.2019

Når det gjelder utbygging av denne art fremstår det som meget betydelig at en ordentlig utredning av arealet som skal brukes er gjort med tanke på feks rødlista arter. Det er helt tydelig ikkr gjort godt nok av NVE i tidligere konsesjon utdelinger! Og det finnes vel faktisk heller ikke behov for slik utbygging, ved å oppgradere eksisterende vannkraftverk vil den nye energien derfra overgå forventet energi fra ny vindturbiner. Slik utbygging er steike galskap og man burde sjekke temperaturen i befolkningen før slikt i det hele vurderes! Og er det noe som skaper mistillit mot politiske vedtak så er det slike vedtak!