Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 170428

Dato: 28.09.2019

Nei til landbasert vindmøllepark.