Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100040

Dato: 23.09.2019

Imor vindkraft på jord