Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 791204

Dato: 19.09.2019

Nei! Vindmøller i norsk natur hører ikke hjemme og det ødelegger vårt fine land! NEI TIL VINDMØLLER!