Forsiden

Høringssvar fra Ingvard Frøyland

Dato: 24.09.2019

Min anmerkning til nasjonal ramme for vindkraft er at planene som foreligger rammer norsk uberørt natur og rammer dyreliv i utsatte områder på en særdeles grov måte som ikke kan betegnes som annet enn vandalisering. Vindkraft gir ingen klimaeffekt da kull/gasskraft må brukes i vindstille perioder. Eksport av norsk vannkraft som gir grønne sertifikater har heller ingen virkning da det gir import av skittenstrøm for å balansere ustabil vindkraft her til lands. Skatteinntekter til kommuner blir minimale og all fortjeneste går rett i lomma til driftselkaper som har vist en særdeles grov uaktsomhet i utbygging. Trønderenergi er et illustrerende eksempel på grov vandalisering og overkjøring av lokaldemokratiet. I tillegg fører utbygging av kraftkabler til økte priser som ville ramme private og norsk næringsliv på en særdeles uforsvarlig måte og skape mangel på nyetablering. NVE's rammeplaner må reverseres og stanses umiddelbart da det rammer norske forbruker ved økte nettleier