Høringssvar fra Jo Stenersen

Dato: 16.09.2019

Viser til Rendalen kommune sitt høringssvar angående NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.

Som profesjonell naturfotograf og friluftsjournalist stiller jeg meg 100% bak Rendalen kommune sitt høringssvar!

Med vennlig hilsen

Jo Stenersen

Horndalsvegen 354, 410 Hernes