Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 393390

Dato: 01.10.2019

Jeg sender denne mailen for å vise min motstand mot vindkraft