Forsiden

Høringssvar fra Bjørn Ståle lekva

Dato: 02.10.2019

Finner det fullstendig meningsløst å bygge kysten full av vindmøller då det ligger store

uutnyttede resurser i gamle eksisterende vannkraft anlegg. Bjørn Lekva