Forsiden

Høringssvar fra Gerd Guthormsen

Dato: 24.09.2019

Naturen vår er sårbar. Vi kan ikke forbruke den med en ødeleggende forurensende industri som vindturbiner er.