Forsiden

Høringssvar fra Line Skår

Dato: 02.10.2019

Tenker det er nok nå, så stopp utbygging av

Vindkraft. Vi som bor og lever i dette landet

Føler at vår natur, dyreliv,fugleliv,

Fauna, vår nasjonalarv, vår identitet

Ganske enkelt vårt moderland blir lagt

På en offertavle og ofret ukritisk.

Vi skal aldri glemme at naturen har vi til

Låns, det kommer generasjoner etter oss.

Føler at det taes ingen hensyn på noen måte, kystområder, øyer, skogområder,

Fjellområder, hav alt skal raseres dette er

Ikke rettferdig mot befolkningen.

Lytt til FOLKET de sier Nei til vindkraft.

Bor selv på Sunnmøre i MogR, det er ingen

I dette området heller som ønsker vindkraft,på lik linje med resten av landet.

Bevar norsk natur og folkets tillit medan dere enda kan. Hverken natur eller folkets tillit er noe dere får tilbake etter å ha rasert begge deler.

Så stopp utbygging før det er forsent!!!!

Hvorfor skak det plasseres vindkraft i norsk natur, og hvorfor skal våre dyrearter, fuglearter,og naturperler raseres hvorfor??? Og hvorfor skal menneskets helse settes på spill hvorfor??

Vi ønsker som sagt IKKE vindkraft i hverken Sunnmørsk eller norsk natur, hverken på land eller til havs.

Kan nevne opp eksempel som Haramsøya,Hareid,Herøy (som ligger nært fuglefjellet på Runde), Bremanger, Sande, Frøya, Andøya, Finnmarks området( reindrift),Fosen,Fannestranda sånn kunne jeg holdt på til det uendelige. Natur perler i distrikts Norge som skal raseres. Her bor det folk av landet, det er utstrakt storslått natur, med unikt landskap , fuglearter som er truede arter, hekke områder, områder som ligger i trekkrutene til våre trekkfugler, sjeldne dyre og fugle arter, myrområder som er viktig både for mennesker,dyr og fugler, konge ørner, falker, sjeldne rypearter,og sjeldne hubroer og ugler, mangfold av andre fugler og dyr , mangfold av innsekter.

Så stopp utbygging før det er for seint!!!!

Bevar Norge !!!!!!!!!🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴

Mvh

Line Skår

Vigra Sunnmøre