Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 297940

Dato: 01.10.2019

Nei til vindkraft både på land og hav. Vi må ta vare på naturen, fugl, fisk og menneskers friområder