Forsiden

Høringssvar fra Henrik Huth Nielsen

Dato: 02.10.2019

Vindkraft på land, er enormt ødeleggende inngrep i naturen. Vi må verne om det lille vi har igjen.