Høringssvar fra Jarl Stig Molnes

Dato: 18.09.2019

Høringsuttalelse vedrørende landbasert vindindustri i Norsk natur: Dagens utbygging av landbasert vindindustri må stoppes ! Gjeldende konsesjoner er gitt på sviktende grunnlag, og etterlater våre forvaltningsorganer i et tvilsomt lys. Sårbar natur som f. eks. på Stadlandet, Bremangerlandet, Andmyran og Haramsøya ofres, til tross for lokal sterk motstand. Samlet gevinst av denne feilslåtte politikken er negativ for samfunnet - strømkundene og områder som rammes sitter igjen med regningen. Jeg ber derfor om at fremtidig plan for landbasert vindkraft skrinlegges, og at konsesjoner med gamle / foreldede utredninger trekkes tilbake. Med vennlig hilsen. Jarl Stig Molnes