Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 456243

Dato: 01.10.2019

Nei til vindindustri i norsk natur!!