Høringssvar fra Anne Marie Røed

Dato: 30.09.2019

Nasjonal ramme for vindkraftutbygging.

Det er med stor uro vi registrerer at det er aktuelt med utviding av vindkraftindustrien i Fitjarfjellet. I Fitjar er der allerede 55 vindturbiner, plassert 1 - 1,5 km fra byggefeltet Fitjarstølane, noe som medfører plager i form av hodepine, tretthet, dårlig søvnkvalitet for flere av beboerne. Blir der flere møller i form av fortetting eller utvidelse av vindkraftindustrien, vil det sannsynligvis medføre enda større helseplager, spesielt fordi det nå er mulig å bygge høyere turbiner der lyden kan nå enda lengre. En slik sjanse bør man ikke ta.

Fitjarfjellet er er også rekreasjonsområde for 20 000 mennesker på øya Stord, et rekreasjonsområde som er betydelig forringet grunnet eksisterende vindkraft. Lyden fra vindmøllene er svært sjenerende, når man er på tur, med mindre man bruker hodetelefoner. Det er en stor sorg for mange av oss at vi ikke lenger kan nyte stillheten i fjellet slik vi gjorde tidligere.

Den visuelle støyen er svært sjenerende. Mye energi går med til å unngå synet av møllene, noe som er svært vanskelig. De er plassert slik at de omgir oss på flere kanter. De er også godt synlige fra nabokommunene Austevoll. Kvinherrad, Bømlo og Tysnes. Om natten blinker det røde lys, så selv om kvelden og natten oppleves det ubehagelig å gå tur.

Det er også bekymringsfullt at flere besøkende uttrykker ubehag ved å oppholde seg i nærheten av vindparken, noe som kan ha negativ effekt på turisme og tilflytting til Fitjar og Stord kommune. Dette er uheldig, da både Fitjar og Stord kommune ønsker vekst i folketallet. Det er ønske om tilflytting, ikke minst av personer med fagkompetanse. En eventuell utbygging kan gjøre dette vanskeligere enn det ellers ville vært.

Av hensyn til folkehelsen og for utviklingen av bygdene vil vi på det sterkeste anbefale at det ikke kommer flere vindturbiner på øya Stord.

Hilsen

Anne Marie og Magne Røed