Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 420235

Dato: 01.10.2019

Dette fremstår som lite gjennomtenkt , massiv ødeleggelse av store områder uberørt natur . I tillegg er det ikke holdt løfter om støymålinger fra områder det er nygget ut . Iskast gjør også naturen ubrukelige på disse områdene . Vi hadde fått mere strøm ut fra våre eksisterende vannkraftverk hvis de blir oppgradert. Derfor er det ufattelig at dette ikke blir gjort først , dette er missbruk av den tillit fra folk som politikerene tross alt har fått !!