Høringssvar fra Bjørnar Røstad Roheim

Dato: 01.10.2019

Nei takk til vindmøller! Trenger vi virkelig vindmøller? Er ikke landet vårt snart bygd ut nok? Er det ikke snart på tide å sette et "punktum" der vi kan si at vi kan klare oss med det som er gjort?

Det kommer til å medføre mye ødeleggelse og redusering av mer natur - er det verdt det? Hva med heller å snu nå før det er for sent ? Er det kun penger og samfunn som er viktig ?

Det er feil å prøve å stabilisere klimaet og dekke våre behov, og samtidig ødelegge og redusere naturen! Ødeleggelse og redusering av natur og våre medskapningers leveområder er også en stor utfordring!

Framtida for naturen og dyr-og fuglers leveområder, er noe jeg tenker på og som bekymrer meg. Dessuten er naturen svært viktig for livene våre.

Hvordan blir det hvis vindmøllene kommer, vil det bli forbud mot at man kan være i eller i nærheten av områder med vindmøller? Det vil i så fall bety folk ikke lengre får være i naturområder som man fram til nå har kunnet ferdes fritt i. Det vil begrense friluftslivet.

Vindmøller er noe jeg ikke ønsker å se rundt omkring her i landet i framtida. Det er vel ingen som egentlig innerst inne kommer til å tenke at det er greit?

Skal våre etterkommere i framtida måtte vokse opp med å se masse vindmøller stå høgreist i en ellers flott natur, og se alle naturinngrepene? Skal våre etterkommere måtte vokse opp med å bare få høre om flott inntakt natur og et rikt dyre- og fugleliv som noe forhistorisk, som en gang i fortiden eksisterte, uten selv å kunne få oppleve det?

Vi burde snu nå, og heller tenke på å verne mer om det vi har igjen av natur og ikke minst leveområdene til våre medskapninger. Hadde vært flott om vi heller velger å gi naturen og våre medksapninger som en fin gave videre til de etter oss, som noe vi har tatt bedre vare på.

Nei til vindmøller, snu nå!

Hilsen Bjørnar