Forsiden

Høringssvar fra Irene Njå Gjellestad

Dato: 30.09.2019

Jeg ønsker med dette å rette mitt livs største protest mot den raseringen av Norges natur som foregår i store deler av landet; velsignet av staten og elsket av kapitalfolket, her innsnevret til vindindustriens nedrige, pengehungrige spillmakere:

Norges natur er unik og sårbar. Den ligger ubeskyttet og forventer ikke den grådige voldtekten som skjer. Hver dag. Hver time. Fjelltopper sprenges bort, og de sårene vil stå i 100 000 år. Eller kanskje bare i 10 000 år? Vårt stolte land fornedres. Utenlandske utbyggere og investorer gnir seg i hendene. Lokalsamfunn blir lurt. Turistnæringen, med alle dets arbeidsplasser, blir tapere. Folk drar ikke på eksotiske feriereiser for å stirre på vindturbiner. Folk vil ha natur med egenverdi.
Og natur med høy egenverdi er god økonomi. Costa Rica har skjønt det dere overhodet ikke ser ut til å ha forstått:

https://www.nrk.no/norge/costa-ricas-radikale-forslag-for-a-redde-verden-1.14616501

Norges natur er unik og sårbar. Den grådige voldtekten som foregår, i form av drenering og pløying av karbonholdige myrer er et elendig klimatiltak. Hva enn utbyggerne forteller dere; ikke tro på dem. De anlegger ikke veiene rundt myrene. De legger dem tvers gjennom. Vindturbinenes lengde krever mest mulig rette veier. Og de veiene går gjennom myrer. Unike habitater røskes opp og legges øde. Legger ved en link fra regjeringen.no, og som forklarer verdien av myrer:

https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/vatmark/id2339659/

Norges natur er unik og sårbar. Den grådige voldtekten som foregår, sparker bein under en minoritetskultur som bidrar sterkt til å løfte landets egenart og identitet. Jeg kan ikke mye om samenes kultur, og skal heller ikke late som jeg kan. Men jeg er, og har alltid vært, umåtelig stolt av deres egenart og absolutte tilstedeværelse i landet vårt. Dere har ingen rett til å bidra til forringelse av samenes kultur. Dere skal beskytte den! Ikke vær historieløse. Ikke gjør samme feil om igjen:

https://www.nrk.no/nordland/her-pa-oyfjellet-i-vefsn-kommer-75-vindmoller_-_-kan-ikke-drive-reindrift-mellom-vindturbiner-1.14679132

Norges natur er unik og sårbar. Den grådige voldtekten som foregår dreper blant annet insekter, planter og ikke minst våre stolte rovfugler. Hvor er kunnskapen deres om tap av mangfold i naturen, og konsekvensene dette kan få for menneskehetens videre eksistens? Å ødelegge så store arealer som en såkalt vindpark krever, og deretter sette opp ikke resirkulerbare, oljefylte, plastavgivende vindturbiner som fungerer som drapsmaskiner for rødlistede fugler, er en dårskap uten sidestykke. Det er våre ufødte etterkommere som må betale prisen for denne dårskapen, fordi vi ikke kjenner til den formidable endringen disse utryddelsene kan føre til i naturen. Slutt å leke Gud! Ta ansvar og bevar det siste vi har igjen, og som vi har lånt av de som enda ikke er født:

https://forskning.no/biologisk-mangfold-miljo-klima/jordens-balanse-er-truet/516432

I blant annet Tyskland og Polen følges en regel om at turbinhøyden skal multipliseres med ti for å beregne avstanden til nærmeste bolig. Det vil si at om en vindturbin er 200 meter høy, skal den plasseres 2 km unna. I Norge er det helt andre regler som gjelder, og vindkraftutbyggerne får selv stå for målingene og beregningene, og med det være en dømmende makt i forhold til hvem som skal få ødelagt livskvaliteten og få forringet verdien på boligen sin, og ikke. Hvor er medmenneskeligheten? Hvor vanskelig er det å forstå at det å plassere vindturbiner på flat, støydempende jordbruksjord, ikke er det samme som å plassere dem på fjell, og over vann? Og å forstå at iskast og istykkersprengt fjell, oppgravde myrer, døde fugler og hard, menneskelig inngripen er forkastelig for nettopp mennesker? Vi trenger naturen så uendelig mye mer enn dere ser ut til å være i nærheten av å forstå.

https://www.nrk.no/rogaland/xl/fanga-blant-vindturbinar-1.14548474

På Vardafjell i Sandnes kommune er de snart ferdige med de formidable ødeleggelsene, og mangler bare vindturbinmontasje. Det er et formidabelt overgrep mot utallige mennesker i Noredalen, Søredalen og på Sviland. Dette har offentlige myndigheter godkjent. Jeg anser det som et svik mot nevnte mennesker.

https://livestream.com/itmsstudio/events/8781285/videos/196181579?fbclid=IwAR3hqw0uhSZuWEfkPbiBBQI3Cz588oKuCUe6LQP0xyaS0J5S2vIWCMfeY6Y

Vindkraftindustrien har intet i norsk natur å gjøre. Jeg har ovenfor summert opp noen få av konsekvensene raseringen av naturen vår får for mennesker og dyr. Vi som er vindkraftmotstandere øker stadig i ti-tusentall, jevnt og trutt, og jeg henviser dere til å lese høringssvar fra flere andre for å søke mer kunnskap og forståelse for hvorfor dette skal og må stoppe nå. Ingen flere konsesjoner må gis, og gitte konsesjoner må inndras. Og allerede monterte vindturbiner må fjernes og områdene søkt tilbakeført, så langt det er innenfor menneskelig makt og evne å klare dette. Og til sist, for å oppklare eventuelle synsinger og misforståelser; i høringssvaret mitt har jeg flere ganger brukt voldtekt av naturen som et illustrasjonsverktøy, og det er gjort bevisst og med innsikt i hva begrepet innebærer for mennesker, og for natur.

Det er ingen skam å snu når en forstår at en vandrer mot et stup. Det er nok nå.

Mvh Irene Njå Gjellestad