Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 155048

Dato: 27.09.2019

Eg er imot vindkraft på land fordi det øydelegg vår verdifulle natur. Områder som i dag er uberørte og «villmark», vil bli områder med bilvegar og store vindmøller. I tillegg er dette tragisk for spesielt fuglelivet.