Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 404525

Dato: 01.10.2019

Jeg ønsker ikke vindkraft til lands. Vi må ta vare på den urørte naturen vi har igjen. Den er viktig for mennesker, dyr og planter. Vi trenger naturen til rekreasjon og opplevelser. Det som ødelegges nå får vi aldri igjen.