Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 448644

Dato: 01.10.2019

Uberørt natur er mangelvare i verden. Klima og natur hører uløselig sammen. Vi kan ikke bevare det ene uten det andre. Begge deler er helt nødvendig for at mennesker og andre levende skapninger skal overleve og trives. Derfor nei til all landbasert vindkraft, som ødelegger og forsøpler naturen og dyrelivet, og skaper mistrivsel, stress og helseskade.

You cannot eat money, you know.