Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 489528

Dato: 02.10.2019

Nei til vindmøller/vindturbiner