Forsiden

Høringssvar fra Gunnar B. Guldstein

Dato: 24.09.2019

All utbygging av vindkraft må forbys umiddelbart.