Forsiden

Høringssvar fra Frode Eik

Dato: 26.09.2019

Hei eg er Valens største smalebonde! Min mor er medeier i eit fjellsamvirke i Husnes og Valefjella. Vi vil ikkje ha noko meir utbygging i fjella våre! Vi har allereie vannkraft som er fullt utbygd så no er det nok. Smalen skal gå her til evigtid utan å bli sjenert av store inngrep i våra natur!

Mvh Valenstørste Smalebonde Frode Eik