Høringssvar fra Wilhelm Magnar Larsen

Dato: 30.09.2019

Det er ikkje bra det som kommer frem, dette vil ødelegge naturen for all fremtid. Selv etter tilbakeføring om 25 år. Vil sårene være betydelige. Vi må få omprioriteringer av midler til vannkraft som allerede har naturinngrep og som gir betydelig mer avkastning til stat og vertskommune. Stopp dette nå, om 10-12 år vil vi finne annen måte å produsere energien vi trenger i fremtiden. Nevner Hydrogen og Atomkraftverk vi også være mye bedre. Stopp vindkraft før det er for seint. Ikke fortsett med å ødelegge naturen, fuglelivet, dyrelivet og særlig ikke trua dyrearter.