Forsiden

Høringssvar fra linn sara larssen

Dato: 29.09.2019

Vindkraftutbyggingen i Norge må stanses nå!

I følge forslag til nasjonal ramme for vindkraft blir Aust-Agder foreslått som et av områdene som er best egnet for ny produksjon i et kraftsystemperspektiv. Og det vil være nødvendig å bygge ut relativt mye vindkraft for å kunne dekke kostnader for en ny transformatorstasjon.

Dette forslaget opplever jeg som et overgrep mot naturen, mitt nærmiljø, befolkningen og dyreliv.

Vi må forhindre en ukontrollert nedbygging og rasering av vår natur gjennom landbasert vindkraftutbygging. Å ødelegge natur og artsmangfold under henvisning til klima kan ikke aksepteres. Hvordan kan sentrale myndigheter i det hele tatt fastlegge en pris på områdene som bygges ned og påstå at vindkraftverk er mer verdifullt enn natur uten inngrep?

Norge har har i underkant 10% villmark igjen. Skal NVE ofre norsk natur for fremtidige generasjoner for profitt og penger?

Det er absurd at myndigheter og pengesterke utenlandske energiselskap går inn for en slik ødeleggelse av urørt natur. Vannkraft har ødelagt nok natur selv om vi riktignok trengte det den gangen. Vi bør absolutt ikke ødelegge enda mer verdifull natur med vindkraft nå når vi har mer enn nok energi. Norge hverken skal eller må være med å redde klimaet på kloden med vindkraft. Det er mange andre muligheter som gjør det unødvendig.

Jeg protesterer mot vindkraftutbygging i Norge på vegne av naturen, dyreliv og fremtidige generasjoner.

Mvh Linn Sara Larssen