Høringssvar fra Ola Moen

Dato: 30.09.2019

Vindturbiner har ingenting å gjøre i norsk natur. De fleste turbinene er planlagt i i relativt urørte naturområder. Tapet av slike områder i Norge har vært svært stort gjennom flere tiår og dette går sterkt ut over naturmangfoldet og naturopplevelsen for mange mennesker.

Vindkraftutbygginger på land i Norge er irreversible inngrep. Vindkraftutbyggerene og deres støttespillere, bl.a. en rekke politikere, er med på å lage sår og arr i landskapet som kommer til å stå som minnesmerker over denne skampletten i norsk energipolitikk og forvaltning.

Manglende tidsperspektiv i forvaltningen av naturområder vil, om ikke særlig lenge, føre at vi ikke har noe urørt natur igjen i Norge. Dårlig forvaltning skyldes i stor grad kortsiktig politisk tankegang og utbyggere som er ufattelig mye sterkere og mer hensynsløse i sine fremgangsmåter en "folk flest". Denne ulikheten i styrkeforhodet er et demokratisk problem.

Jeg driver en liten forretning der jeg selger bilder og film av norsk natur til aktører i reiselivet og til privatpersoner. Jeg har til gode å oppleve at noen spør, "har du et fint bilde der det er med en kraftmast? Eller kanskje helst fem?" Det samme vil være tilfellet med vindturbiner. Vindturbiner er visuell forsøpling og vil være ødeleggende også for turistene sine naturopplevelser.

Naturen må få sin rettmessige egenverdi, den må kartlegges slik at vi vet hva vi har og hva vi kan komme til å miste. Jeg krever at alle planer om vindkraft på land i Norge stoppes !