Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 487969

Dato: 02.10.2019

Jeg vil med dette vise min motstand mot vindkraftparker på land. Naturen blir rasert, vi gjør ubotelig skade.