Forsiden

Høringssvar fra Åsmund Kjetland

Dato: 01.10.2019

Hei

Er grunneigar i fjonfjella der Norsk Vind AS har tatt kontakt med oss og komt med tilbud. Der me eig var det snakk om ganske mange vindturbiner, så økonomisk kunne eg gange årsinntekta mi med 10. Så kvifor seier eg ikkje ja, slutter i jobb, kjøper meg eit par hus i Syden og sikrer mine arvinger økonomisk. Vel det er faktisk så enkelt at det finnes verdier som er så høge at dei ikkje kan måles i penger. Men mykje av det er ikkje lett å forklare, eg trur faktisk ein lyt oppleve det sjølv, anten ein er åleine på tur eller ilag med andre. Og at den lille prosenten (ca.3,8%) me har igjen med urørt natur i sør -Norge, faktisk kan få vere i fred. Argumenter for og imot vindturbiner, har deke nok fått så mykje innspel på at eg rekner med deke kan det utenatt. Men igjen, det er vel og så enkelt at viss det ikkje er naturvennlig så er det vel ikkje miljøvennlig?

Håpar dette innlegget kan vere med å belyse at sjølv om at ein er grunneiger er ein ikkje automatisk for vindturbiner.

Lykke til videre med saken

Mvh Åsmund Kjetland