Forsiden

Høringssvar fra Demningen AS

Dato: 30.09.2019

All vindkraft og vindindustri i Norge må stanses umiddelbart. Vi mener at de tidlige signalene og erfaringer fra eksisternde utbygginger tilsier full stans for all fremtid, selv uten videre utredinger om skadene slik industri påfører natur, fugleliv, artsmangfold og mennesker. Også i stor grad på grunn av det enorme verditapet vi ville ha fått innen turistnæringen som følge av ugjenkallelig skjemmet Norsk natur og villmark. Vi MÅ ta vare på vår unike Norske natur, og heller oppgradere vannkraften uten store inngrep. Full stans påkreves!