Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 197918

Dato: 29.09.2019

Jeg støtter vedlagte "Høringssvar fra styret i Hunnedalen velforening, Gjesdal Kommune i Rogaland

Medlem av Stølstjønn Velforening, Ålshei

Vedlegg