Høringssvar fra Framtiden i våre hender, Hof

Dato: 24.09.2019

Høringssvar ang. vindkraft.

Vi ønsker øyeblikkelig stans i utbygging av vindkraft i Norge.

Det omfatter også allerede igangsatte anlegg.

Det finnes ingen steder hvor vindturbinene kan plasseres uten å komme i konflikt med mennesker, dyr, fugler eller insekter, og inngrepene i natur er ugjenkallelige.

FN setter bevaring av uberørt natur som en av de viktigste saker framover.

Vi har alle muligheter til å etterleve et slikt råd.

For øyeblikket har vi jo tilstrekkelig med vannkraft.

Ved et eventuelt framtidig behov ønsker vi det, i første omgang, dekket ved modernisering av eksisterende vannkraft.

Vi er overbevist om at det på sikt vill utvikles langt bedre løsninger enn dagens vindkraft.

På vegene av styret.

Knut Håvard Bekkevold

Leder Framtiden i våre hender, Hof.