Forsiden

Høringssvar fra Hans Olav Femsteinevik

Dato: 30.09.2019

Svar til område 51 Sunnhordland og Haugalandet

Ber om at området utvides på norsiden av hardangerfjorden slik at området i vedlagt kart blir gjort mulig for utbygging.

Vedlegg